Osebnostna rast

OSEBNOSTNA RAST, KOT JO VIDIM JAZ

 Prenehajte govoriti »Saj vem.« 
Recite »Bom.«

Sri Nisargadatta Maharaj, indijski guru nedualizma (nedvojnosti), je nekoč rekel, da ne moremo presegati tistega, česar ne vemo.

ČE ŽELITE TOREJ VEČ OD SEBE, SE MORATE NAJPREJ PREPOZNATI.

Sama sem na osebnostni rasti začela z iskanjem resnice, odgovora na povsem preveč zanemarjeno vprašanje, ki si ga premnogi ne postavijo nikoli – KDO V RESNICI SEM? Kot otroci smo najbolj pristni in iskreni do sebe, nato pa nas okolje in situacije v njem nevede začno preoblikovati. Izgubljati začnemo stik s svojo primarno naravo, z vsako bolečino (bolj ali manj stresnim dogodkom) smo korak bližje ne le k duševnemu propadu, temveč tudi zrušitvi telesnega blagostanja, vse bolj se začnemo vključevati in prilagajati različnim družbenim skupinam, pozabimo nase in na svoje vrednote,... in pri tem tudi jaz nisem bila nobena izjema.

Tisti, ki si znamo odgovoriti na bistveno vprašanje in pridemo do resnice, vemo, kdo v resnici smo, se sprejemamo takšne, kot smo in najdemo tudi sebi primerno družbo, ki nam »omogoča« osebnostno rast. Družbo, ki nas sprejema v popolnosti; družbo, ki nam omogoča nenehno učenje, nenehno širjenje meje cone udobja; družbo, ki v nas ne ustvarja notranjih konfliktov, temveč spodbuja biti to, kar smo. Takšne osebe smo sicer zadovoljne s svojim življenjem, vendar nam samo zadovoljstvo ni dovolj – stremimo k uspehu na vseh področjih svojega življenja, a se obenem ne bojimo ničesar, saj strahove sprejemamo kot izzive. Verjamemo, da je življenje lahko še bolj izpopolnjeno in za to tudi nekaj naredimo ne glede na padce.

ZA VSAK NAPREDEK SE ODLOČIMO POVSEM ZAVESTNO, KAR POMENI, DA NE PUSTIMO USODI PROSTO POT, TEMVEČ JO USTVARAMO SAMI. VERJAMEMO VASE IN V SVOJE SPOSOBNOSTI. IMAMO SANJE, KI NAM NE PUSTIJO SPATI IN JIH TUDI ŽIVIMO.

Koncept osebnostne rasti ima zelo relativen pomen, saj ena izboljšava nekomu predstavlja majhen korak v rasti, medtem ko lahko ta enaka izboljšava nekomu drugemu popolnoma spremeni življenje. Navkljub različnemu dojemanju osebnostne rasti, je vsem posameznikom, ki se odločijo zanjo, nekaj skupnega, in sicer zavestna izbira izboljšanja bivanja oziroma postati sam sebi boljša oseba. Vsak, ki se odloči, da bo delal na osebnostni rasti, stremi:

  • K širjenju meje cone odobja – k bolj ali manj drastični spremembi v življenju.
  • K usvajanju določenih spretnosti in razvijanju sposobnosti za reševanje življenjskih problemov.
  • K usvajanju določenih spretnosti in razvijanju sposobnosti ustvarjanja in vzdrževanja pozitivnega odnosa do sebe in drugih.
  • H krepitvi svojega značaja do mere, ki soupada s tem, kar čutite da ste (pa tega niste sposobni oziroma ne upate pokazati okolici).
  • K razvijanju lastnih vrednot.
  • K razvijanju brezpogojne ljubezni.
  • K postavljanju in doseganju osebnih ciljev.

ČE SE ODLOČITE, DA BOSTE OSEBNOSTNO ZRASLI, SE PRAVZAPRAV ODLOČITE, DA BOSTE PRIČELI GOJITI STRAST DO SVOJEGA ŽIVLJENJA.

Osebnostna rast ima velik pozitiven vpliv na čisto vsakem področju vašega življenja. Če se odločite, da boste osebnostno zrasli, se pravzaprav odločite, da boste začeli gojiti strast do svojega življenja. Odločite se za naložbo v vaš največji vir – vase. Odločite se za naložbo, ki vam bo omogočila učinkovito vodenje samega sebe, ne glede na to, kaj vam prinese življenje. Na stresne, neprijetne situacije boste znali pogledati z drugega zornega kota. Ovire boste sprejeli kot izziv in ob njihovem premagovanju osebnostno zrasli. Naj izpostavim, da pot ni vedno najbolj enostavna, vas bo pa zagotovo nagradila z bogatimi izkušnjami, lekcijami in modrostjo.

TEMELJNI CILJ OSEBNOSTNE RASTI JE SAMOAKTUALIZACIJA.

Iz lastnih izkušenj lahko rečem, da je prvi pogoj osebnostnega razvoja učenje o sebi. Ne ozirajte se za mnenji drugih ljudi, saj vam le-ta pačijo vašo realno notranjo podobo. S sprejemanjem njihovega mnenja se prej ko slej začne spreminjati tudi vaše zaznavanje samega sebe – ne le navznoter, tudi vaša podoba v ogledalu postane drugačna, nerealna. Tisto, k čemur z odločitvijo za osebnostno rast pravzaprav sledite, je samoaktualizacija – širjenje samozavedanja in znanja o samemu sebi ter izboljševanje osebnih spretnosti (na primer upravljanje s časom, kreativnost, komunikacija, določena fizična aktivnost, sprejemanje odgovornosti, pozitivno mišljenje, spreminjanje škodljivih navad itd). Samoaktualizacija preprosto pomeni živeti povsem zavestno s polnim potencialom, njen rezultat pa je doseganje nenehnega osebnega zadovoljstva.

OSEBNOSTNA RAST OMOGOČA, DA V ŽIVLJENJU POSTANETE PROAKTIVNI NAMESTO REAKTIVNI (ODZIVNI) – NAMESTO DA BI ČAKALI NA DOBRE STVARI, JIH USTVARITE SAMI.

Proaktivno ali reaktivno vedenje je zelo pomembno pri izbiri življenja, ki ga želite živeti. S tem, ko se zavestno odločite, da boste postali bolj proaktivna oseba v povsem reaktivnem svetu, se odločite za drastično spremembo svojega razmišljanja – da ne boste dopustili, da bi nepredvidljiva situacija ali druge osebe še kdaj v življenju imeli negativen vpliv na vas oziroma vaša čustva. Odločite se, da boste naredili prehod od neuspelih poskusov nadzora drugih oseb in okoliščin, do povsem uspešnega nadzora nad seboj – nad svojim razmišljanjem in čustvi.

Viktor Frankl, psihiater, ki je preživel holokavst, je v svojem delu Človekovo iskanje pomena zapisal, da je človeku lahko vzeto vse, le eno ne: zadnjo izmed človekovih svoboščin – izbiro ravnanja v katerikoli dani seriji okoliščin, pravico izbire lastnega mišljenja. Če je Viktor uspel izbrati svoj odziv, svoje ravnanje v nam popolnoma nepredstavljivih okoliščinah, zakaj potem tega ne bi mogli vi v vsakodnevnem življenju?

TISTO, NA KAR SE OSREDOTOČITE, RASTE – OSREDOTOČITE SE NASE, NA POZITIVNE MISLI, OBČUTKE IN IDEJE.

Četudi osebnostna rast zahteva veliko dela na sebi in imate morda ob misli nanjo pomisleke (da bi zaradi zahtevanega truda in časa zamudili živeti življenje), vam moram povedati, da ni nujno, da je delo na sebi zahteven proces. V splošnem je vse povezano z vašim pogledom na izzive, ki vam jih daje življenje.

Če vidite izzive kot nujno zlo, potem bo delo na sebi res zahtevalo veliko napora. V kolikor se z njimi ne spopadete na pravilen način, se bodo ti vračali, učinki pa bodo ravno obratni – povzročili bodo padec samozavesti ter samozaupanja in poslabšali vašo samopodobo, vse to pa pomeni osebnostni padec. V kolikor pa jih sprejmete kot potencial oziroma možnost, da prevzamete nadzor nad svojim življenjem, pa bo osebnostna rast postala nekaj samoumevnega. Namreč, če se naučite obvladovati izzive, se vam s temi istimi izzivi ne bo potrebno soočiti ponovno, hkrati pa vam bodo dali več notranje moči za premagovanje ostalih izzivov.

Osebnostna rast ni orodje za doseganje ciljev, saj mora biti vaš največji in hkrati najbolj plemenit cilj postati izpopolnjena oseba. Spoznati morate, da ste na ta svet prišli z razlogom, da sami sebi postanete kar se da najboljša oseba – da sami sebi postanete najboljši prijatelj.