Moje temeljne vrednote

Individualnost in strast

Zavedam se edinstvenosti vsakega posameznika, zato energijo usmerjam v globlje razumevanje nastanka miselnih vzorcev vsake stranke. Pri tem stremim k prenašanju svoje strasti na stranke ter k stimuliranju dela na sebi tudi izven srečanj oziroma po zaključku le-teh. 

Načrtnost 

Verjamem, da so za vsako spremembo potrebni majhni koraki, ki jih vodim z odličnostjo, medtem ko pri sledenju vašim ciljem uporabljam preudaren načrt, s katerim na dolgi rok pridobite odlične rezultate.

Vera v izpolnitev ciljev

Verjamem, da je v cilje potrebno verjeti, zato se ne osredotočam na pot, temveč vso energijo usmerim v vaš končni cilj, pri čemer vam spodbujam vašo vero vase, v vaše brezmejne sposobnosti. 

Vztrajnost pri doseganju ciljev

 Verjamem, da je pri doseganju vsake spremembe oziroma cilja potrebna vztrajnost, zato vztrajam z vami. Zavedam se, da najtežja pot vodi do največje nagrade.

Zaupnost pri delu

Zavedam se in spoštujem dejstvo, da je edini možen način zagotovitve povsem svobodnega in zaupanja vrednega okolja mogoče doseči le z izpolnitvijo pogoja stroge zaupnosti. Vsaka osebna oziroma intimna informacija, ki jo pridobim od vas, je popolnoma zaupne narave.  

Etičnost

Pri svojem delu sem zavezana k upoštevanju etičnega kodeksa Delta Life Coaching akademije.