Kako poteka proces LC

Sodelovanje z mano ne predstavlja le pogovor o problemu(ih), temveč tudi veliko učenja in dela na sebi v času izven najinih srečanj. Moj namen je, da boste z izkušnjo Life Coachinga ne le DOSEGLI SVOJ CILJ (razrešitev problema in z njim napredek v osebnostni rasti), temveč v prihodnosti vedno sami znali poiskati odgovor na vaše probleme in imeli občutek, da ste VI GOSPODAR SVOJEGA ŽIVLJENJA in ne življenje vaš gospodar.

PROCES LIFE COACHINGA poteka po naslednji poti:

1. Razjasnitev problema oziroma želene spremembe
2. Ocena trenutnega stanja
3. Pregled dostopnih virov in možnosti
4. Ustvarjanje akcijskega načrta
5. Zavezanost k spremembi
6. Vzdrževanje motiviranosti in predanosti
7. Usmerjanje in ohranjanje skladnosti s ciljem
8. Usvojitev cilja in vsesplošno zadovoljstvo

MED VSAKIM SREČANJEM IMATE NA RAZPOLAGO 60 MINUT MOJE POPOLNOMA NEDELJENE POZORNOSTI.

Posamezna ura Life Coaching srečanja sestoji iz 45 minut aktivnega pogovornega časa in 15 minut razprave o ključnih ugotovitvah srečanja – izkušnje namreč kažejo, da človek pri intenzivnem delovanju uma (ob učenju novih stvari) po preteku 45 minut izgubi osredotočenost in vnemo.

Za kar se da najboljši rezultat, so srečanja načeloma enkrat tedensko, vendar jih po lastni volji lahko izkoristite v roku, določenem v posameznem Paketu, ki velja tako za fizična kot tudi digitalna srečanja.

Želim vam pomagati, da kar se da najhitreje pridete do ciljne destinacije oziroma realizirate svojo sliko prihodnosti. Četudi pot ni vedno najbolj enostavna in na njej lahko doživljate neprijetne stvari, bo ciljna črta vredna vsake minute vašega truda, zmaga pa bo za vas vseživljenjskega pomena.

NA PRVEM SREČANJU BO POGOVOR TEKEL O PROBLEMU…

… zaradi katerega ste se odločili za mojo pomoč. Pomagala vam bom razumeti vzroke tega problema iz drugačne perspektive kot je vaša – iz perspektive, skozi katero je vaš problem rešljiv. Kako vem, da vzrokov ne razumete pravilno? Namreč, če bi jih, ne bi iskali pomoči oziroma bi problem že uspeli rešiti sami.

PO RAZUMEVANJU VZROKA NASTANKA VAŠEGA PROBLEMA…

… je število srečanj odvisno od vas oziroma od jasnosti vaše vizije, ki predstavlja sliko vašega želenega stanja bivanja v prihodnosti ter od energije in časa, ki ste ga pripravljeni vložiti v lastni napredek. V tem drugem koraku morate natančno vedeti o čem sanjate oziroma kaj želite spremeniti, saj bodo te sanje postale vaš cilj, katerega vam bom pomagala doseči. Na tej točki ga mnogi »polomijo«, saj razmišljajo o tem, kaj je uresničljivo oziroma izvedljivo, namesto, da bi miselno energijo usmerili v to, kaj želijo. Cilji so kisik našim sanjam, zato ste brez cilja prepuščeni občutku frustracije in nesposobnosti ostati osredotočeni, s tem pa izgubi moč tudi vaša vztrajnost. Zakaj? Ker nimate pravega znanja – ker izhajate iz znanja in izkušenj, ki jih že imate, namesto, da bi poiskali znanje zunaj sebe.

Zagotavljam vam varno in spodbujajoče okolje, v katerem bom zavzeto poslušala vaše probleme in želje ter vam pomagala k izboljšanju vašega trenutnega bivanja oziroma življenjskega stanja.


PRI VSAKEM NADALJNJEM SREČANJU…

… bo najina energija usmerjena neposredno v razreševanje vašega problema. Ker si prizadevam k razumevanju dojemanja sveta skozi oči vsakega posameznika, vas ne bom zgolj poslušala, temveč tudi slišala tisto kar poveste in kako to poveste, vključno s tišino med vašimi besedami. Postavljala bom izzivajoča vprašanja, ki vam bodo omogočila globlje razumevanje vas in vašega življenja. Pomagala vam bom zastaviti cilje k pozitivnim spremembam, vam zagotovila pomoč pri njihovem uresničevanju in vam nudila podporo in spodbudo.

V nizkem startu boste stopili na pot transformacije lastnega mišljenja na potovanje, kjer pogube, kot so osnovna prepričanja, dvomi, odlašanje, šibkosti, skušnjave, izzivi in odvračanje, pridejo v napoto. Na srečo vam bodo prijatelji, kot so zaveza, akcija, vztrajnost, kreativnost, napredek, nove spretnosti, znanje in moč volje, pomagali premagati temno stran sile na poti uresničitve vašega cilja.

Ker v življenju ne vidim večjega smisla kot je PRENAŠANJE ZNANJA, boste tekom najinih srečanj spoznali tudi:

  • kako deluje vaš um oziroma kako razmišljate in kako se vaše telo odzove na vaše razmišljanje (to je namreč predpogoj razumevanja sebe in sveta okoli vas),
  • kako preprečiti vstop negativnim, škodljivim mislim,
  • kako se lotiti reševanja vsakega problema, ki vam ga življenje postavi na pot,
  • in najpomembneje, kako preprečiti, da se ta problem ne pojavi ponovno.

Vse to znanje boste usvojili in razumeli na podlagi lastnih izkušenj. Ne gre zgolj za teorijo, temveč orodja, ki vam bodo skupaj z mojo pomočjo pomagala razumeti, zakaj se vam dogaja to, česar si ne želite, in kako to spremeniti oziroma zaživeti bolj kakovostno in pomenljivo življenje. Glede na lastno izkušnjo vam lahko obljubim, da vam bo to znanje prineslo VSEŽIVLJENJSKO KORIST.

LEPOTA VSAKEGA JUNAKA V FILMIH JE DA ZMAGA – IN ČETUDI ZMAGA NI DOSEŽENA OB PRVI BITKI, NA KONCU FILMA MORA BITI ŽIV IN ZMAGATI.

Na koncu Life Coaching srečanj boste zaživeli drugače – prevzeli boste nadzor nad svojim življenjem, samo vi in nihče drug okoli vas. Z željo po spremembi boste stopili iz poznanega sveta (iz cone udobja) in se podali na potovanje, na katerem se boste izven srečanj spraševali o sebi, se borili z vašim obstoječim stanjem ter pridobivali nove umske spretnosti in izkušnje, ki vam bodo omogočile obvladovanje svojega življenja. Naučili se boste sprejemati odgovornost za svoja pretekla in prihodnja dejanja in začeli razumevati, da NI NIHČE DRUG ODGOVOREN ZA KAKOVOST VAŠEGA ŽIVLJENJA, TEMVEČ VI SAMI.

Po zaključku najinih srečanj, ne bom pretrgala vezi z vami. Po preteku šestih mesecev od zadnjega srečanja, vas bom povprašala o vašem počutju in izboljšavah, ki ste jih naredili v tem obdobju. Zavedajte se, da je vaša sreča odvisna od vas samih, od vašega napora in pripravljenosti za učenje novih stvari, in ne od nekoga, čigar pomoč lahko najamete.

Eden izmed Rumijevih citatov se glasi: »Ko bo učenec pripravljen, bo prišel učitelj.« In ravno to velja tudi za vas. Za dosego kateregakoli cilja, morate biti PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBO v sebi, morate si jo močno želeti. Vsekakor bom spoštovala vaše obstoječe stanje in vam pomagala narediti rez s preteklostjo, vendar bo večino časa in miselne energije usmerjene v prihodnost, v zavezo k spremembi, k novemu stanju vašega bivanja.

Zavedajte se, da je vaš um zelo močna sila, in ko ga boste znali napolniti s pozitivnimi, spodbujajočimi mislimi, se bo vaše življenje samo od sebe začelo spreminjati.


Če si nekaj resnično želite, ne odlašajte, saj vam življenje s tem nakazuje na pot k spremembam - na pot k osebnostnemu napredku, k pozitivnim rezultatom, k lepši, prijaznejši prihodnosti z bolj izpopolnjenim življenjem.

KO BOSTE LAHKO REKLI »DRAGA TEMNA PRETEKLOST, HVALA ZA IZKUŠNJE. DRAGA SVETLA PRIHODNOST, PRIPRAVLJEN/A SEM.«, ME POIŠČITE.

Obljubim, da bom vaš most k spremembi.

Obljubim, da bom prisluhnila vašim sanjam, vrednotam ter željam in vam pomagala najti prostor, v katerem boste sami sposobni poiskati odgovore na svoje probleme.

Če je uspelo meni in mnogim drugim, bo tudi vam. Pričakujte, da boste srečnejši, bolj zadovoljni. Pričakujte občutek, da živite življenje, kot bi ga želeli živeti.